Zendingscommissie

De Zendingscommissie bestaat momenteel uit 3 leden, te weten:

Zr. B. v.d. Bos-Molenaar  
Zr. G.G. v.d. Kooij-Verkade  
Br. A. van Harmelen ..

Het doel van de Zendingscommissie is de afdracht, die wij als gemeente aan het landelijk zendingsbureau afdragen, bij elkaar te krijgen.
Deze afdracht bedraagt momenteel € 11,20 per (doop)lid. Dit komt neer op een jaarlijkse afdracht van ongeveer € 3200,-.

De Zendingscommissie probeert dit te verkrijgen door een aantal activiteiten te organiseren zoals de jaarlijkse fietsdag op Hemelvaartsdag, de verkoopdag in september, collectes tijdens de kerkdiensten op de Pinksterdagen en door het ontvangen van giften.

Jaarlijks kiest de Zendingscommissie een specifiek zendingsdoel. Voor 2019 is dat: een peuterschool voor kwetsbare kinderen. Dit project wordt rond Ghanzi, in Botswana, opgezet.