Collectebonnen

Het voordeel van collectebonnen is dat hierdoor collectegeld aftrekbaar is voor de belasting. Om dit mogelijk te maken kunnen collectebonnen aangekocht worden via een bankoverschrijving aan de kerk, rekening NL77 RABO  032.32.09.750,  ten name van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande, dit  ONDER VERMELDING VAN "COLLECTEBONNEN". Tevens dient u aan te geven welke coupures u wenst te ontvangen. Collectebonnen gaan per vel van 20 stuks (dus als voorbeeld: 5 vellen van 1 euro). Uw bankafrekening is tevens uw bewijs van uw gift voor de Inkomstenbelasting.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar per vel van 20 stuks met de volgende waarden:

aantal    waarde p/st. prijs     kleur
20            € 0,60  € 12,- oranje
20            € 0,80 € 16,- geel
20            € 1,00 € 20,- wit
20            € 1,20 € 24,- blauw
20            € 2,50 € 50,- groen

Eenmaal door de kerk afgegeven collectebonnen kunnen niet meer teruggegeven en te gelde gemaakt worden.

Collectebonnen worden pas verstrekt NA ontvangst van een bankoverschrijving. Collectebonnen worden dus niet verstrekt bij de mededeling dat er een bankoverschrijving onderweg is. Let op dat u uw bonnen tijdig bestelt. Het bedrag dient op de WOENSDAG voor de laatste zondag van de maand op de rekening van de kerk te zijn bijgeschreven. 

Collectebonnen kunnen alléén in ontvangst genomen worden op de laatste zondag van de maand. Uitgifte geschiedt voorafgaand aan de morgendienst in de achterzaal van de kerk door br. J.M. Daudeij. U dient dan tevens een formulier van ontvangst te tekenen.

Collectebonnen zijn uiteraard alleen te gebruiken in de gemeente waar zij aangekocht zijn.