Wie zijn wij

Onze gemeente bestaat uit ongeveer 275 leden en behoort tot het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Iedere zondag komen we bij elkaar in de kerkdiensten. Deze diensten worden geleid door een dominee of eventueel een ouderling.
De diensten bevatten de volgende onderdelen (liturgie): Bijbellezing, gebed, samenzang, collecte, en een preek.
Er wordt gecollecteerd voor de kerk en de nood in deze wereld. In de kerkdiensten gebruiken we als uitgave van de Bijbel de Herziene Statenvertaling en zingen we de Psalmen in de oude berijming.

De kerkdiensten op zondag worden in principe gehouden om 9.30 uur en 16.30 uur in ons kerkgebouw aan de Monsterseweg 12 te ’s-Gravenzande.
Ook u bent van harte welkom!
De kerkdiensten op zondag zijn niet de enige momenten waarop gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten.
Verspreid over de week zijn er diverse bijeenkomsten van verenigingen, bijbelstudiegroepen, jeugdclubs en catechisaties.

Heeft u vragen over het geloof, over God en/of over de Bijbel? Neemt u dan gerust contact met ons op! E-mailadres: scribaat@cgksgravenzande.nl.