Woensdagavond Bijbelstudie

De woensdagbijbelstudiegroep is ontstaan uit een behoefte om na de jeugdvereniging en catechisatie onderwijs te blijven ontvangen door samen met anderen de bijbel te bestuderen op een doordeweekse dag. Inmiddels is de toen ontstane groep doorgegroeid naar 30, 40 en 50 plus.

We komen éénmaal in de 2 weken bij elkaar en meestal gebruiken we een boekje als leidraad, of sluiten we op het jaarthema van de kerk aan.

Het samen nadenken over gedeelten uit de Bijbel heeft op veel avonden tot diepe onderlinge gesprekken geleid en tot groei in geloof en de onderlinge band.

We komen afwisselend bij leden thuis bij elkaar.

Naast de Bijbelstudieavonden wordt er ook een enkele informele avond georganiseerd waarop we elkaar ook op een andere manier beter kunnen leren kennen.

Verder organiseren we, samen met o.a. de woensdagochtend Bijbelstudie, het koffiedrinken na de morgendienst 1 keer in de maand op zondagochtend, dat door velen bezocht wordt.