Catechisaties

Catechisaties

De indeling van de catechisanten naar leeftijdscategorieën dagen en tijden, waarop de catechisaties worden gegeven, worden vastgesteld door de predikant of in een vacante periode door de catecheten, in overleg met de kerkenraad.
Mededelingen betreffende de catechisaties vinden plaats door middel van kansel afkondigingen, op het publicatiebord en/of door opname in het gemeenteblad.
Voor het volgen van belijdeniscatechisatie dient in het begin van de maand september contact te worden opgenomen met de predikant of, in een vacante periode, met de 2e voorzitter.

 

Huwelijkscatechisatie

De huwelijkscatechisatie is bedoeld voor stellen die van plan zijn te trouwen of die al kortere of langere tijd getrouwd zijn en graag hun relatie willen verdiepen. Aan de hand van zowel Bijbelse en praktische onderwerpen worden allerlei facetten van het huwelijk besproken in zo’n zes bijeenkomsten. Een nieuwe ronde start bij tenminste drie stellen.
Contactpersoon: