B-crèche

Contactpersoon

   
Judith van Harmelen judith_van_harmelen@hotmail.com 

Tijdens de morgendienst gaan de kinderen van 4 t/m 8 jaar na de collecte naar de B-crèche in de achterzaal. Onder leiding van twee vrijwilligers wordt er met de kinderen gebeden en gezongen. Daarna wordt er een verhaal verteld uit de Bijbel. Er wordt gebruik gemaakt van de “vertel-het-maar” methode. Na het verhaal wordt er nagepraat over het Bijbelverhaal en zingen we bijpassende versjes. Dan is het tijd om een verwerking te maken bij het Bijbelverhaal. Voor de zegen gaan de kinderen en leiding terug naar de kerk en sluiten ze gezamenlijk de kerkdienst af.

Op tweede Kerstdag werken de kinderen mee aan het Kinderkerstfeest. Bij de opening en sluiting van het winterwerk wordt er een gezellig uitstapje voor de kinderen georganiseerd. Tijdens de afsluitzondag wordt er afscheid genomen van de kinderen die de B-crèche verlaten.