Websitecommissie

De website is een medium welke ten doel heeft het verstrekken van algemene informatie, en over gemeentelijke activiteiten van en voor gemeenteleden vanuit: de kerkenraad, (besturen) van verenigingen, commissies, studiegroepen ed. Daarnaast is de website bedoeld voor hen van buiten de gemeente die informatie zoeken over de kerk en haar activiteiten.

Voor het maken en in stand houden van een website is een website-commissie gevormd, waarvan de leden zijn benoemd door de kerkenraad.

De commissie bestaat uit een 4-tal leden, waarvan een technisch lid welke verantwoordelijk is voor het ICT-gedeelte. Leden zijn: Arie Bruin (eerste aanspreekpunt). Ina Dijkhuizen, Annette Koppert en Marcel Pijl.

Tot de vaste rubrieken van de website behoren: Home, Informatie, Organisatie, Kerkdiensten, Agenda, Gemeente, Historie, Diversen en Financieel. Deze rubrieken kunnen weer zijn onderverdeeld in sub-items.  

Elk commissielid is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van de aan hem/haar toegewezen rubriek(en) te weten:

Marcel Pijl (m@rclp.nl) ‘IT-specialist/websitebeheerder software
Arie Bruin  (acbruin@caiway.nl ‘Agenda’, ‘Historie’ ‘Financieel’ "Diversen"
Annette Koppert  (annette1990@live.nl) 'Germeente' ‘Gemeentelijke activiteiten’
Ina Dijkhuizen  (ina.dijkhuizen@caiway.net) ‘Home-pagina’, ‘Informatie’, ‘organisatie’

Zij hebben middels een gebruikersnaam en inlogcode toegang tot alle onderdelen van de website.

In principe worden geen ingezonden stukken van leden opgenomen, behoudens als het gaat over nadere (actuele) informatie omtrent een activiteit.

De commissie kan een stuk overnemen, weigeren, (zo nodig) redigeren, inkorten of het op een andere wijze ergens inpassen. De commissie heeft hierin vrij mandaat.

De inhoudelijke en redactionele verantwoordelijkheid van de aangeleverde kopij ligt bij de besturen van de verenigingen, commissies ed.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de instructie: ‘Websitecommissie’ en het ‘Huishoudelijk reglement’.