Maranatha-Nieuws

Onze gemeente heeft een eigen gemeenteblad / kerkbode, die de naam "Maranatha-Nieuws" draagt. Het verschijnt 10 keer per jaar op de laatste zondag van de maand. De maanden mei/juni en juli/augustus is één uitgave. Het blad wordt aan gemeenteleden gratis verstrekt.

Het gemeenteblad heeft als uitgangspunt en doel het geven van (actuele) informatie over de gemeente, tot opbouw van het gemeentelijk leven.

Ingezonden bijdragen worden hieraan getoetst. Indien de bijdrage niet correspondeert met het genoemde uitgangspunt, waaronder ook het voeren van discussies via het gemeenteblad, komt niet in aanmerking voor plaatsing. Ook (personeels)advertenties worden niet toegestaan in het Maranatha-Nieuws. De redactie behoudt het recht voor ingezonden bijdragen al dan niet te plaatsen.

Gemeenteleden die het op prijs stellen een trouwkaart / geboortekaartje e.d. te laten plaatsten, dienen zelf de kaart naar het redactieadres te sturen.

De uiterste inleverdatum voor kopij is 10 dagen voor de laatste zondag van de maand.

De redactie is te bereiken via e-mailadres: gemeentebladcgk@caiway.net

 

De redactieleden zijn:

Ina Dijkhuizen

Annette Koppert

Trudy v.d. Hout

MN