Evangelisatie commissie

Sinds enkele jaren is er een 'Evangelisatiecommissie' actief binnen onze gemeente.

De commissie bestaat op het moment uit 5 leden, voorzitter is: Jaco Bal.

Een inmiddels vaste activiteit is de kerstfolderactie die samen met de commissies van de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk wordt gedaan.

De informatiestand op de braderie in juli is ook een gezamenlijk initiatief van de 3 commissies.

Verder zijn er nog de 'Open Bijbelavonden' die gehouden worden en zijn er contacten met Westland Missionair, een werkgroep van Westlandse kerken met verschillende achtergronden.

 

De Evangelisatie commissie