Commissie veilig jeugdwerk

De kerk behoort een veilige plek voor jong en oud te zijn. Het behoort net als thuis, een plek te zijn waar je kwetsbaar kunt zijn. Nog meer, waar je van genade mag leren leven samen met broeders en zusters in het Lichaam van Christus.

De relatie tussen leidinggevenden en kinderen/jongeren, maar ook de relatie kinderen/jongeren onderling staat centraal. Gaan onze kinderen/jongeren graag naar de club/vereniging? Voelen zij zich daar gezien en veilig? Kunnen ze zichzelf zijn? Gaan leidinggevenden en kinderen/jongeren respectvol met elkaar om?

Binnen onze gemeente hebben wij:

  • Commissie Veilig Jeugdwerk: bestaande uit een mannelijk en vrouwelijk volwassen lid uit onze gemeente. Deze commissie draagt zorg voor preventie en voorlichting op het gebied van veilig jeugdwerk. Zij bezoekt jaarlijks de clubs en verenigingen en initiëren diverse activiteiten op gebied van voorlichting en toerusting aan jeugdleiders.
  • Interne vertrouwenspersonen: binnen onze gemeente hebben we twee vertrouwenspersonen, een mannelijk en vrouwelijk belijdend lid. Mocht je als jong of als oud(er) gemeentelid tegen seksueel overschrijdend gedrag aanlopen, meld het (anoniem) bij ons. Of mocht je in onveilige situaties op school of thuis terecht komen, blijf er niet mee rondlopen. Praat erover! Wij zijn geen hulpverlener of bemiddelaar maar bieden wel een luisterend oor. We kijken samen met jou hoe verder en wat er nodig is. Je kunt ons bereiken via onderstaand emailadres of (anoniem) via de brievenbus buiten aan de achterzijde van ons kerk. Wij kunnen die brievenbus alleen openen met sleutel. In de gemeentegids kun je onze gegevens vinden.

De Commissie Veilig Jeugdwerk en Interne vertrouwenspersonen vormen samen de vertrouwenscommissie. Bijgevoegd kunt u of jij het beleidsplan over veilig jeugdwerk lezen.

De gemeente wordt regelmatig via het Maranatha-Nieuws geïnformeerd.

Contactpersonen:

Geert Hoekstra veiligjeugdwerk@cgksgravenzande.nl