Commissie veilig jeugdwerk

Commissie veilig jeugdwerk

De commissie brengt binnen de gemeente het belang van veilig jeugdwerk onder de aandacht.
De relatie tussen leidinggevenden en kinderen/jongeren, maar ook de relatie kinderen/jongeren onderling staat centraal.
Gaan onze kinderen/jongeren graag naar de club/vereniging?
oelen zij zich daar gezien en veilig? Kunnen ze zichzelf zijn? Gaan leidinggevenden en kinderen/jongeren respectvol met elkaar om? Bij wie kunnen ze terecht met vragen?

De commissie bezoekt jaarlijks de clubs en verenigingen.
D.m.v. verschillende activiteiten worden bovenstaande vragen bespreekbaar gemaakt.
Meerdere keren per jaar wordt er met de leidinggevenden gesproken over veilig jeugdwerk.
 

De gemeente wordt regelmatig via het Maranatha-Nieuws geïnformeerd.

 

Contactpersonen:

Geert Hoekstra veiligjeugdwerk@cgksgravenzande.nl