Jeugdraad

Zo’n vier keer per jaar wordt een vergadering belegd met enkele jeugdleiders over samenwerking, afstemming, voortgang en eventuele knelpunten binnen het jeugdwerk.
Hierin worden mogelijke knelpunten in het lopende jeugdwerk besproken en opgelost en wordt meegedacht over nieuw te starten activiteiten.
Zij heeft mede tot taak: het stimuleren, begeleiden, coördineren alsook het adviseren inzake activiteiten op het club- en verenigingswerk voor alle jeugdclubs.