Wat doen wij

Kerkdiensten

Elke zondag komen we bij elkaar in twee kerkdiensten. U bent van harte uitgenodigd om deze diensten mee te maken. De diensten beginnen om 9.30 uur en 16.30 uur en worden gehouden in de Maranathakerk aan de Monsterseweg 10/12 in ‘s-Gravenzande.

Bijzondere kerkdiensten: Op de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren willen we in het bijzonder aandacht besteden aan de feiten die dan herdacht worden. Voor de diensten zingen we gezamenlijk passende liederen, waarna de geschiedenis van het Kerst-, Paas- en Pinksterfeest in de dienst verder wordt toegelicht en uitgelegd. Centraal staat dan de vraag hoe de geschiedenissen van vroeger van belang zijn voor ons in het leven van vandaag de dag. Hiervoor bent U in het bijzonder uitgenodigd!
 

Verenigingen

Op diverse momenten in de week komen kinderen, jongeren en (jong)volwassenen bij elkaar om samen bezig te zijn rondom de Bijbel en door te praten over het geloof. De kinderen doen daarnaast diverse activiteiten.
Onder het kopje gemeente vindt u meer informatie hierover.