Wat geloven wij

Wie heeft ons en de aarde gemaakt?

Let eens op wat er zoal op en rond de aarde te zien is zoals bijvoorbeeld: zon, maan, sterren, avondrood, sneeuw, vogels en vissen. Kijk eens naar het functioneren van het menselijke lichaam. Geen mens kan al dat moois gemaakt hebben. Wij geloven dat onze God dit gemaakt heeft, dat Hij de Schepper hiervan is. Als u over deze machtige God nadenkt, wilt u daar wellicht meer over weten.

 

Hoe spreekt God tot ons?

God wil tot ons spreken door middel van de Bijbel en de verkondiging (de preek) tijdens de kerkdiensten. In de Bijbel lezen we Gods boodschap aan ons. God vertelt ons daarin wie Hij is, wie wij zijn en hoe Hij wil dat wij zullen leven. Miljoenen mensen op de aarde lezen dagelijks uit de Bijbel. Ze vinden in de Bijbel woorden van vergeving, onderwijs, troost en bemoediging.

 

Hoe kunnen wij eeuwig leven ontvangen?

Het evangelie waar wij in geloven is dat God in Zijn Zoon Jezus Christus mensen opzoekt, die zelf door de zonde de relatie met God verbroken hadden. Door deze verbroken relatie hebben wij de eeuwige dood verdiend. De Heere Jezus is aan het kruis gestorven om de verbroken relatie tussen God en de mens weer te herstellen. In de Bijbel staat dat God de wereld zo lief heeft dat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, aan deze wereld heeft gegeven. Hierdoor is het mogelijk dat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen.