Administratie-Penningmeesters

Penningmeester van de kerk is:

A. van der Sar, telefoon 0174-621028 

Bankrekening van de kerk is: Rabobank 's-Gravenzande NL77 RABO 032 32 09 750 ten name van de Chr. Geref. Kerk te 's-Gravenzande

Administratief medewerker van de kerk is:

A.J. Dijkhuizen, telefoon 0174-631492

Penningmeester van de diaconie is:

S.A.M. Visser, telefoon 06-55065652

Bankrekening van de diaconie is: Rabobank 's-Gravenzande NL25 RABO 032 32 08 940 ten name van de Diaconie Chr. Geref. Kerk te 's-Gravenzande