A-crèche

Tijdens de erediensten is er oppas aanwezig in de benedenzaal van de kerk. 

Contactpersoon:

Mariska v.d. Berg 06-40450846 Mariska.van.den.Berg@outlook.com

De crèche is voor kinderen van 0 t/m 6 jaar.

Voor het oppasrooster zie het Maranatha-Nieuws van de betreffende maand.

Beide ouders zijn dan in de gelegenheid om samen de diensten te bezoeken. Uiteraard mag hiervan ook gebruik gemaakt worden ingeval van ziekte, werk of zwangerschap.
- minimale leeftijd om op te passen is 12 jaar, altijd samen met een volwassene.
- minimale leeftijd om samen op te passen, zonder een volwassene, is 16 jaar.
- luiers/drinken/koekjes moeten zelf meegebracht worden door de ouders.
- als je zelf niet kunt oppassen, moet je zelf voor vervanging zorgen!
- als je oppast, moet je een kwartier van te voren aanwezig zijn op de crèche.