Vakantie Bijbel Week (VBW)

Elk jaar vind in de voorjaarsvakantie de Vakantie Bijbel Week plaats. Deze wordt gehouden in ons kerkgebouw.
De VBW wil rand- en buitenkerkelijke kinderen (en hun ouders) in aanraking brengen met God en Jezus. Dit doen we door het Evangelie te vertellen en door voor te leven wat ons met hulp van de Heilige Geest door de Bijbel is bekend geworden.

De VBW vindt plaats in een sfeer van veiligheid en gezelligheid, de kinderen mogen komen zoals ze zijn, iedereen is welkom! De kinderen worden onderwezen vanuit de kern van de Bijbel, Johannes 3: 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 

VBW

Alle onderdelen zoals zingen, een Bijbelverhaal vertellen, spelletjes, activiteiten en bidden zijn erop gericht iets van de liefde van Jezus Christus door te geven.

De VBW is bedoeld voor kinderen en jonge tieners die Jezus nog niet persoonlijk kennen. Tijdens de VBW ontdekken kinderen dat Jezus leeft en in de hemel woont. Hij zoekt ons op en wil onze Redder zijn. Hij heeft de macht om ons te geven wat we nodig hebben. God wil ons redden van de zonde, Hij vergeeft en geneest en geeft ons zo de kans om steeds opnieuw te beginnen.

Elk jaar hebben we een wisselend thema, aan de hand van de HGJB map.

De VBW wordt aangestuurd door een werkgroep.
De werkgroep bestaat momenteel uit:
Jaco & Hanneke Bal (voorzitter), Mariska v.d. Berg, Elise v.d. Bos, Natanja van Buuren, Dorien Oosterman en André Pijl.