Zangvereniging De Blijde Stem

Het kinderkoor komt op vrijdagavond om de week bij elkaar om te zingen.

We zingen dan heel veel liederen en het liefst met bijbehorende gebaren.

De kinderen zijn altijd heel enthousiast.

Alle kinderen van (bijna) 6 tot 14 jaar zijn welkom.

Kom gerust een keer kijken, dan kan je zien hoe leuk het is.

Af en toe hebben we een uitvoering of zingen we tijdens een maandsluiting in een verzorgingshuis.

 

We zingen van 19.15 uur tot 20.00 uur in de zijzaal van de Maranathakerk. (achteringang)

Op de website of in het Maranatha-Nieuws is te zien op welke vrijdag het kooravond is.

 

Leidsters: Marianne Visser en Mariëlle Pijl (fluitist)

Dirigent: Bert Visser

 

Informatie: telefoonnummer 0174-625921