Testamentaire beschikking

Testamentaire beschikking

Indien men de kerk wil begunstigen bij testamentaire beschikking of schenking dan luidt de officiele naam:

'CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK TE 'S-GRAVENZANDE'

Periodieke gift

Een periodieke gift is een gift dat u aan de kerk gaat schenken en over een aantal jaren (minimaal 5 jaren in gelijke bedragen) gaat uitsmeren. Als voorbeeld zegt u toe 10.000 euro, verdeeld over 5 jaar. Dat is dus 2.000 euro per jaar. Het voordeel van een periodieke gift is dat het hele (jaarlijkse) bedrag aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, De regeling van de minimum drempel van 1% en de maximum drempel van 10% van uw inkomen is voor dit bedrag dan niet van toepassing.

Aftrekken kan alleen aan een instelling met een ANBI-status. Onze kerk heeft een ANBI-status. Zie hiervoor het hoofdstuk ANBI.

In het verleden mocht u een periodieke gift als periodieke gift alleen aftrekken als dit was vastgelegd bij de notaris. U kunt nu ook kiezen voor een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Het enige wat u dan in ons geval te doen staat is bij de administrateur aangeven dat u een periodieke gift wil doen. Deze zal dan het formulier "Periodieke gift in geld"  in tweevoud voor u invullen. Eén door beide partijen getekend exemplaar is dan voor u (als bewijs voor de belastingdienst) en één voor de kerkelijke administratie.

Eventueel kunt u het toegezegde bedrag nader specificeren over welke onderdelen u het bedrag wil verdelen, zoals kerk, diaconie, collectebonnen etc.