Orgel

Het huidige kerkorgel is op rij het derde orgel.

Het eerste pijporgel stond op de orgelgalerij aan de straatzijde (Monsterseweg). Het was een pneumatisch orgel van orgelbouwer M. Spiering uit Dordrecht. Het orgel bestond uit zeven registers op het manuaal  en één op het pedaal. De kosten hiervan bedroegen 2.380 gulden (ca. 1.125 euro). De dispositie bestond (hoogstwaarschijnlijk) uit: op het manuaal, praestant 8’, holpijp 8’, gamba 8, celeste 8’, octaaf 4’, fluit 4’ en gemshoorn 2’, en het pedaal, praestant 8’ (c-d1). Het orgel is in 1957 gesloopt vanwege te hoge kosten voor herstel en in verband met houtworm.

 

 

 

 

Het tweede orgel van B. Pels & en zoon werd gesitueerd boven de kansel.

Het orgel werd op donderdag 19 december 1957 officieel in gebruik genomen. Het pijporgel was gebouwd volgens het electro-pneumatische ontlaadsysteem met repetitieladen. Kosten ca. 23.500 gulden (9.000 euro).

In 1996 was dit orgel vanwege de vele mankementen in het elektrische systeem aan revisie toe. De revisiekosten en het her-intoneren werd door de toenmalige orgelbouwer, (het huidige Pels & van Leeuwen), begroot op 110.000 gulden (52.000 euro). Daar kwam bij dat de wensen voor uitbreiding van het orgel ook nog eens 35.000 gulden (17.000 euro) ging belopen.

Ten tijde hiervan werden ook bij andere orgelbouwers offertes opgevraagd. Orgelbouwer Scheuerman bood de mogelijkheid een ander gebruikt en technisch beter orgel te plaatsen tegen minder kosten. Daar werd uiteindelijk voor gekozen. Het ging om het orgel uit de Chr. Geref. Eben-Haëzerkerk te Utrecht (noord). Na de samenvoeging van de kerkelijke gemeenten Utrecht-noord en Utrecht-west en de daarmee samengaande sloop van het kerkgebouw van Utrecht-noord kwam dit orgel beschikbaar.

Dit (derde) orgel werd aangekocht door de kerk van ’s-Gravenzande voor 20.000 gulden (10.000 euro) waarna het in 1996 door orgelbouwer H. Scheuerman te Rotterdam is gerenoveerd en herplaatst. Hierbij werd een volledige her-intonatie uitgevoerd, evenals enkele kleine dispositiewijzigingen.

Dit orgel werd oorspronkelijk in 1964 gebouwd door de firma ‘Fonteijn & Gaal’ en stond, voordat het in Utrecht geplaatst werd, in de Chr. Geref. Kerk van Sliedrecht (centrum).

Het was de wens van de kerkelijke gemeente van ’s-Gravenzande om het oorspronkelijke front, behorende bij het Pels-orgel, te behouden. Daarom is het front vanuit de kerk van Utrecht komen te vervallen en is de huidige situatie ontstaan.

Het orgel werd op 30 augustus 1996 officieel in gebruik genomen en heeft inclusief de aankoop van het orgel, de uitbreidingen en de bouwkundige aanpassingen 83.000 gulden (40.000 euro) gekost. Het oude Pels-orgel werd voor 5.000 gulden verkocht naar Canada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositie huidige orgel:

Hoofdwerk:

Quintadena 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Gedekt Fluit 4', Quint 2 2/3', Octaaf 2', Cornet (5 st.), Mixtuur (4-5 st), Trompet 8'.

Zwelwerk:

Hoornprestant 8', Holpijp 8', Vox Celeste (2st), Prestant 4', Speelfluit 4', Nasard 2 2/3', Flageolet 2', Sesquialter (2 st.), Scherp (3 st.), Hobo 8'.

Pedaal:

Subbas 16', Gedekt 8', Prestant 8', Octaaf 4', Bazuin 16', Trombone 8', Trompet 4'.

Koppels:

Ped.+I, Ped + II, I + II sub, I + II, I+II super, II+II sub.

Speelhulpen:

Vrije combinatie, Autom. Pedaal, 4 vaste combinaties, Tremulant I, Tremulant II, Zweltrede.

 

 

 

 

 

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl