Koren

* ZANGKOOR 'DE LOFZANG'

De repetities worden gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het koor is opgericht in 1972 als ‘gemengd’ kerkkoor van de Chr. Geref. (Maranatha)-Kerk van ’s-Gravenzande. Naast leden van onze gemeente is het koor ook toegankelijk voor leden buiten onze gemeente en nemen zij deel in het bestuur.

Zingt u graag? Dan is zingen in een koor fijn om te doen om op deze wijze met elkaar door middel van het lied het evangelie uit te dragen! Wij als Chr. Geref. Gemengd zangkoor "De Lofzang" kunnen zeker uw stem gebruiken!

Naast de vele mooie (overwegend Nederlandstalige) liederen die we instuderen en ten gehore brengen in kerken en verzorgingshuizen, is het ook een sociale ontmoeting met elkaar vanuit de diverse kerken.

 

Ons koor bestaat op dit moment uit 44 leden waarvan 13 bassen en tenoren!  Op zichzelf is dat al een unicum. Dit geeft een goede onderlinge stemverhouding. Onze enthousiaste dirigent is Bert Visser en heeft een professionele opleiding “koordirectie”.

Onlangs zijn we overgestapt op zwart-witte koorkleding, binnen bepaalde grenzen ter eigen invulling. Afhankelijk van de vraag hebben we per jaar minimaal 6 tot 8 uitvoeringen, meestal binnen de regio Westland. We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Halverwege de avond is er een kwartier pauze. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen dan de sociale contacten worden aangehaald.

Bent u nieuwsgierig geworden? Schroom dan niet om zomaar eens vrijblijvend een repetitie avond te bezoeken en mee-te-oefenen. Mogelijk dat er al leden van uw gemeente op ons koor zitten. Vraag naar hun ervaring. Wij repeteren in de zijzaal van ons kerkgebouw "Maranatha kerk", Monsterseweg te 's-Gravenzande.

Wilt u meer informatie? Schroom dan niet om even te bellen of te mailen naar één van de  onderstaande personen.

Astrid v.d. Berg, tel: 422157, email: berg.astrid@kabelfoon.net (secretaris)

Arie Bruin, tel: 415656, email: acbruin@caiway.nl (voorzitter)

Dirigent K.A. Visser (Bert),  F.V. Valstarplantsoen 23, 2671 RD Naaldwijk, tel. 0174-625921

 

* JEUGDKOOR "YOUNG CHRISTIAN SINGERS" (TIJDELIJK OPGEHEVEN)

 

 

 

 

* KINDERKOOR "DE BLIJDE STEM"

Het kinderkoor bestaat momenteel uit 14 leden, waarvan 10 meisjes en 4 jongens.

Vrijdagavond om de week komen we bij elkaar om te zingen. We zingen dan heel veel liederen en het liefst met bijbehorende gebaren. Het klinkt misschien niet allemaal even mooi, maar wel altijd heel enthousiast!

Alle kinderen van (bijna) 6 tot 14 jaar zijn welkom. Uiteraard zijn ook kinderen van buiten de kerk hartelijk welkom. Kom gerust een keer kijken, dan kan je zien hoe leuk het is. Gemiddeld geven we 3 uitvoeringen per jaar of geven we als kinderkoor onze medewerking daar waar we gevraagd worden.

We zingen van 19.15 uur tot 20.00 uur. in een zaal in de Maranathakerk (achteringang). Op de website of in het Maranatha-Nieuws is te zien welke vrijdag het kooravond is.

Leidster is: M.C. Visser-Prins (Marianne)

Dirigent is: K.A. Visser (Bert)

Hun beider adresgegeven is:
F.V. Valstarplantsoen 23, 2671 RD Naaldwijk tel. 0174-625921

 

* MUZIEKGROEP

Tijdens de kerstviering van 2014 speelden een aantal jonge gemeenteleden tijdens de collecte een paar liederen op hun instrument. Het klonk zo leuk met elkaar dat we besloten vaker samen te spelen. Momenteel zijn er 2 meiden die het keyboard bespelen, 2 gitaristen, 2 (dwars)fluitisten een klarinet en een bariton.

We oefenen 1 keer in de 3 weken op zaterdagmiddag met elkaar van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Bert Visser begeleidt ons in het oefenen en een enkele keer schrijft hij ook een tegenstem voor verschillende instrumenten waardoor het geheel nog mooier klinkt!

Het maakt niet uit hoe oud je bent en hoe lang je al een instrument bespeelt. Als je zin hebt om mee te doen kan je contact opnemen met Mariëlle Pijl: visfluitertje@hotmail.com of 06-42496487

 

 

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl