Diaconie

Van harte welkom op de informatiepagina van de diaconie van de CGK ’s-Gravenzande.

Doelstelling diaconie: de gemeente in haar volle breedte activeren en stimuleren in haar diaconale roeping, binnen en buiten de gemeente!

Middelen: diaconaal (huis)bezoek, informatie via Maranatha-Nieuws en website, thema-avonden (voor jong en oud), wijkzorgvergaderingen.

Diaconaat is: ‘dienstbetoon aan de naaste vanuit de liefde tot Christus’.

 

Samenstelling diaconie (stand juni 2017):

wijk 1 D. Schellevis    
wijk 2 J. v.d. Meer    
wijk 3 L. Vreugdenhil (secretaris)   leencgk@gmail.com
  P.J.W. Visser (voorzitter)   pj-v@hotmail.com

Br. P.J.W. Visser heeft geen aparte wijk maar onderhoudt vooral de externe contacten (deels samen met andere diakenen), te weten:

 • Diaconaal Platform Westland (DPW) www.diaconaalplatformwestland.nl
 • Classicale Diaconale Commissie (CDC Den Haag)
 • Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB)
 • Gemeentepolitiek Westland
 • Sociaal Pension Hoek van Holland (Stichting Ontmoeting)

De diaconie maakt volledig deel uit van de kerkenraad, maar heeft specifiek de verantwoordelijkheid voor:

 • Comité voor ouderen en alleengaanden
 • Wijkzorg
 • Zendingscommissie
 • Telcommissie
 • Giftencommissie
 • Kerkradio en internet (uitgifte en uitzendingen)
 • Collecterooster

De diaconie vergadert gemiddeld éénmaal in de maand (m.u.v. de zomervakantie).

Het "Diaconaal beleidsplan 2017" (op te vragen bij de secretaris) is uitgangspunt bij het vaststellen van een jaarlijks werkplan. In dit werkplan worden 'speerpunten' worden benoemd waarvoor in dat jaar extra aandacht zal zijn.

Binnen de diaconie is het diaconaal huisbezoek erg belangrijk. Dit bezoekwerk is in eerste instantie gericht op het ‘inzamelen en uitdelen van gaven’ binnen de gemeente. Voor een uitgebreide toelichting op deze vorm van huisbezoek verwijzen we graag naar onze folder (op de site).

Diaconaat binnen de gemeente:

Uit hoofde van de verantwoordelijkheid van de diaconie 'als toeruster' is een belangrijke taak de gemeente zodanig toe te rusten dat doelgericht en efficient diaconaal en pastoraal dienstbetoon verricht kan worden. Eén van die zaken is de wijkzorg binnen de kerkelijke gemeente. Hiervoor is een organisatiestructuur opgezet dat is verwoord in het document "Onderling Diaconaal en Pastoraal Dienstbetoon" (ODP). Daarin worden 3 werkvelden onderscheiden die met elkaar samenwerken, deze zijn:

 • Bezoekdames van het "Comité voor Ouderen en alleengaanden (CvO)
 • Wijkzorg (praktische hulp en bijstand)
 • Bezoekwerk door bezoekbroeders

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de rubriek 'algemeen ' > 'wijkzorg'.

 

 

 

Diaconaat buiten de gemeente:

 • Sociaal Pension Hoek van Holland (contactpersoon fam. IJ. Oosterman; meer info zie….op de site)
 • Diverse acties via DPW (zoals Hospice, conservenactie, voedselbank)

AGENDA:

 • Vergaderingen diaconie
 • Vergaderingen DPW
 • CDC en CDV bijeenkomsten
 • Overige externe vergaderingen/bijeenkomsten
 • Diaconale acties en giften

DIACONAAL NIEUWS:

Verwezen wordt naar de edities van het gemeenteblad "Maranatha-Nieuws".

EXTERNE DIACONALE DOELEN

Aan het eind van het jaar wordt voor het komende jaar externe (financiele) diaconale doelen vastgesteld door een hiervoor benoemde 'giftencommissie'. Elke maand wordt een speciale collecte gehouden voor een (extern) diaconaal doel. Daarnaast wordt jaarlijks (kerk en diaconie samen) een bedrag ter beschikking gesteld voor kleinschaligerr doelen.

STRUCTUURSCHEMA’S WIJKEN

De gemeente is opgedeeld in 3 wijken. Alleengaanden en ouderen in de gemeente (vanaf 67 jaar) hebben speciale aandacht van de diaconie. De organisatie ligt bij de wijkdiaken. Van iedere wijk is een structuurschema opgesteld wie verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen van het bezoek- en wijkwerk, zoals wijkouderlingen, bezoekbroeders, bezoekdames, en het daadwerkelijke (praktische) wijkwerk in geval een (tijdelijke) hulpvraag.

INFO KERKRADIO EN INTERNET uitzendingen (wordt verzorgd door br. J.Mandemaker)

DIACONAAL HUISBEZOEK

Wat verstaan wij eronder, wat wordt er besproken en waarom krijg ik dit bezoek? Diaconaal huisbezoek is een beetje vergelijkbaar met 'gewoon' huisbezoek, echter 'gewoon' huisbezoek heeft een meer pastoraal karakter en daarin is meestal te weinig tijd en aandacht voor diaconale aspecten die echter een even wezelijk onderdeel vormen van het christenleven! Diaconaal huisbezoek is dus huisbezoek waarin diaconaat in al zijn facetten centraal staat, en vult daarom het  'gewone' huisbezoek aan. Dit bezoek niet te verwarren met 'diaconaal bezoek', dat is een bezoek bij problemen en zorgen. Het diaconale huisbezoek heeft een informatief en een informeel karakter. Meer hierover kunt u lezen in de brochure "Diaconaal huisbezoek". Klik hier voor de brochure.

 

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl

Diaconie | CGK - 's-Gravenzande

Foutmelding

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (regel 194 van /home/cgksgrave/domains/cgksgravenzande.nl/public_html/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.