Commissie veilig jeugdwerk

Veilig jeugdwerk

Waar gaat het hier om? De kerk dient een veilige plaats te zijn voor onze jeugd als het gaat om seksueel misbruik tussen hen en die een leidende rol vervullen in de kerk zoals clubleiders, créchemedewerkers, catecheseleiders ed. Kortom alle leiders of leidsters die vanwege hun aanstelling met onze kinderen vanaf baby tot jong-volwassene in aanraking komen. Bij seksueel misbruik moet niet meteen gedacht woeden aan de ergste denkbare vorm als verkrachting, maar seksueel misbruik is veel breder dan dat. Het gaat dan ook om seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen, (al dan niet opzettelijk) overschrijdend gedrag, dat in relatie tot het overwicht dat een leider van nature heeft.

Uiteraard willen we allemaal prettig en veilig jeugdwerk, want we hebben het beste met onze kinderen voor. Daarom is het van groot belang hierover na te denken en voorwaarden te scheppen.

Op verzoek van de kerkenraad is een (voorbereidings)commissie gevormd van drie dames die het één en ander gaan uitwerken om te komen tot een advies aan de kerkenraad. De nadruk zal liggen op 'preventie'. Preventieve maatregelen kunnen zijn, een bewust aanstellingsbeleid, het opstellen van gedragsregels en nog een aantal andere zaken. Tevens zal op een later tijdstip uit het midden van de commissie een 'vertrouwenspersoon' worden benoemd, bedoeld als eerste aanmeldpunt voor het geval er iets voor doet.

De commissie bestaat uit de dames Jantine Blok en Hanneke Bal. De bedoeling is dat u op regelmatige tijden over dit onderwerp geinformeerd wordt via het Maranatha-Nieuws.

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl