ANBI

Sinds 31 december 2015 moeten kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, classes en deputaatschappen) een ANBI status hebben. Die gegevens moeten 'online' vindbaar zijn op de eigen website of op de landelijke CGK-website.

Een ANBI status is nodig willen de door u gedane giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Iedere instelling die de status van ANBI heeft, heeft een nummer. Dit nummer (een RSIN-of fiscaal nummer) dient u te vermelden bij uw aftrekpost aangifte inkomstenbelasting.

Het RSIN-nummer van de CGK te 's-Gravenzande is:  820717757

Giften aan andere onderdelen van de CGK als Deputaatschappen, classes en synodes kunt u vinden op de website van de landelijke organisatie van de CGK, www.cgk.nl/anbi > Lijst van kerken tbv ANBI

De Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravenzande is aangemerkt als een ANBI-instelling op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Via deze link kunt u de benodigde (recente) ANBI-gegevens van de plaatselijke kerk inzien.

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl