Administratie / Penningmeesters

Penningmeester van de kerk is:

A. van der Sar, telefoon 0174-621028 

Bankrekening van de kerk is: Rabobank 's-Gravenzande NL77 RABO 032 32 09 750 ten name van de Chr. Geref. Kerk te 's-Gravenzande

Administrateur van de kerk is:

A.J. Dijkhuizen, telefoon 0174-631492

 

Penningmeester van de diaconie is:

A. Vreugdenhil-van Geest, telefoon 0174-761384 

Bankrekening van de diaconie is: Rabobank 's-Gravenzande NL25 RABO 032 32 08 940 ten name van de Diaconie Chr. Geref. Kerk te 's-Gravenzande

 

Contact gegevens
Monsterseweg 10-12
2691 JG ’s-Gravenzande

Routebeschrijving

Reguliere kerktijden:
09:30 en 16:30 uur

E. scribaat@cgksgravenzande.nl